e-Majalah Laman-MAP
MAP Training and Consultancy Sdn. Bhd.

 

[ Laman Utama ] [ Korporat ] [ Perkhidmatan ] [Forum Siber ] [ e-Majalah ] [  Pautan  ]

Penularan Ketagihan Dadah Membimbangkan
Dipetik dari Majalah Tamadun, November 1999.  Oleh: Al-Ghazali

Banyak usaha telah dibuat oleh kerajaan bagi mengatasi permasalahan penyalahgunaan dadah di negara ini. Berbillion-billion ringgit di belanjakan bagi membendung penularan ketagihan dadah di kalangan rakyat. Banyaknya pusat-pusat serenti didirikan bagi pemulihan penagih-penagih dadah membuktikan keseriusan kerajaan menangani masalah ini. Lembaga Dadah Kebangsaan dan Persatuan Pemadam menjadi penggerak utama bagi memastikan penyalahgunaan dadah dapat dibendung.

Namun, apa yang kelihatan usaha-usaha yang dijalankan selama ini tidak memberi kesan positif. Penagihan dadah terus tidak dapat dibendung, malah penularannya makin meningkat hari demi hari. Meskipun tangkapan dilakukan terhadap penagih-penagih dan pengedar-pengedar dadah dan hukuman yang berat dikenakan, namun  hukuman-hukuman tersebut tidak menakutkan mereka.

Penyalahgunaan dadah bukan saja membahayakan kesihatan, ianya boleh membawa ketagihan dan apabila ketagihan sudah sebati maka si penagih akan membuat apa saja termasuk mencuri, merompak dan sebagainya bagi mendapat dadah. Apabila sudah terlalu serius maka penyakit Aids juga boleh dijangkiti di kalangan penagih dadah ini.

Meskipun pusat-pusat serenti di dirikan di merata tempat di negara ini bagi tujuan pemulihan, namun kesannya amat mendukacitakan. Hanya 30% saja berjaya di pulihkan melalui pusat-pusat serenti ini. Sekarang ini ada sejumlah 9,511 penagih di tempatkan di 24 pusat-pusat serenti di seluruh Malaysia, dan bilangannya makin bertambah setiap bulan.

Kedapatan 109 penagih baru dikesan setiap hari di seluruh negara. Angka ini amat menggerunkan. Menurut Naib Presiden Pemadam, Datuk Lee Lam Thye, ini yang dapat dikesan, angka sebenarnya mungkin empat kali ganda kerana kebanyakkan mereka ini masih belum dapat dikenal pasti.

Dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini saja Lembaga Dadah Kebangsaan telah mengesan sebanyak 19,659 penagih. Ini adalah peningkatan sebanyak 1.77% dibandingkan dari tahun lepas. Daripada jumlah itu 54.13% atau 10,649 adalah penagih baru.

Rajah 1: Pecahan Penagih Dadah Mengikut Negeri (Jan - Jun 1999)
Negeri

Jumlah Penagih

Kuala Lumpur
Johor
Kelantan
Pulau Pinang
Perak
Pahang
Selangor
Kedah
Terengganu
Negeri Sembilan
Sabah
Melaka
Perlis
Sarawak
2,500
2,174
1,993
1,837
1,776
1,773
1,712
1,499
1,290
1,183
960
814
124
24
 

Penyalahgunaan dadah di kawasan-kawasan bandar adalah sangat membimbangkan. Bandaraya Kuala Lumpur menjadi juara apabila seramai 2,500 penagih di tangkap dan di ikuti oleh Johor 2,174 kes. Daripada jumlah yang dikesan pada tahun ini penagih lelaki mengatasi penagih wanita iaitu 19,407 lelaki dibanding seramai 252 penagih wanita.

Dadah jenis heroin, masih lagi menjadi kegemaran utama penagih-penagih di ikuti dengan morphine,ganja dan eastacy, syabu, dadah yang di seludup dari Filipina menjadi masalah besar di Sabah sementara ubat batuk menjadi kegemaran penagih-penagih di Terengganu, Kelantan, Sabah dan Serawak.

76% daripada penagih-penagih dadah ini adalah di kalangan yang berusia di antara 13 hingga 40 tahun. Sementara yang melibatkan para pelajar dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini ialah 144 orang. “Ini adalah peratusan yang kecil dibandingkan dengan populasi pelajar-pelajar seramai 5 juta orang di seluruh negara. Namun ianya satu petanda yang kurang baik,” jelas Datuk Lee seterusnya.

Rajah 2:  Penagih Dadah Mengikut Umur (Jan-Jun 1999)

Umur

Jumlah

20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44

4,438
4,425
3,557
2,607
1,593

Peningkatan penagihan dadah ini amat mencemaskan. Daripada rajah yang dipaparkan pembaca boleh bayangkan betapa seriusnya masalah ini yang melanda negara kita.

Rajah 3: Penagihan Di kalangan Pelajar
Tahun Jumlah
1999 (Jan - Jun)
1998
1999
2000
144
204
241
259

Apakah dengan angka-angka ini yang nyata sekali menggambarkan peningkatan penagihan dadah yang berterusan akan dapat mencapai matlamat kerajaan untuk menghapuskan dadah di sekolah-sekolah pada tahun 2012 dan menjadikan Malaysia bebas daripada penagihan dadah pada tahun 2023 akan tercapai? Apa yang kita nampak segala usaha yang dijalankan oleh kerajaan dan badan-badan NGO nampaknya tidak mendatangkan kesan ke arah matlamat itu.

Dalam hal ini masalah pokok ialah bukan penyalahgunaan atau ketagihan dadah, yang menjadi tunjang masalah ialah “pengedaran dadah” yang berleluasa yang masih belum dapat dibendung. Masalah dadah ini bukan saja dihadapi oleh Malaysia tetapi sudah menjadi masalah global. Rangkaian pengedarannya sangat licin dan sofistikated dan menyeluruh ke serata dunia. Malaysia dikatakan menjadi salah satu pusat transit pengedaran dadah ini yang diedarkan di seluruh dunia.

Tugas-tugas utama yang patut di tangani oleh kerajaan dan badan-badan NGO ialah membanteras pengedar-pengedar ini. Semua pintu masuk ke negara ini hendaklah dikawal ketat. Tanpa bekalan, penagih-penagih dadah mungkin dapat dikurangkan. Usaha-usaha lain seperti program-program pendidikan, penerangan tentang bahayanya penyalah gunaan dadah hendaklah di perluaskan. Institusi-institusi keluarga hendaklah dimantapkan di samping menyerapkan pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan.

Hukuman mati saja nampaknya tidak mendatangkan kesan yang positif. Begitu juga peranan pusat-pusat serenti yang kelihatan sudah menjadi haru biru. Banyaknya kejadian pelatih-pelatih di pusat-pusat ini merusuh, memberontak dan membuat kacau dalam pusat-pusat serenti ini menandakan ada sesuatu yang tidak kena di pusat-pusat itu.

Sudah banyak kejadian seperti ini berlaku, kita tidak tahu sama ada dibuat sebarang penyiasatan atau tidak bagi mengenal pasti kenapa senario itu boleh berlaku? Ada di antara mereka memberitahu bahawa pusat-pusat serenti menjadi tempat “penyiksaan” bukan tempat pemulihan. Sama ada dakwaan ini betul atau tidak pihak berkenaan sewajarnya memberi penjelasan.

Kita harapkan pelatih-pelatih pusat serenti benar-benar terlatih dan menjadi rakyat yang berguna kepada negara. Berita-berita mereka mendapat bekalan dari segelintir kakitangan yang tidak bertanggungjawab di situ hendaklah di tangani dengan segera tanpa bertolak ansur.

Sesungguhnya beban kewangan yang di tanggung oleh kerajaan untuk penagih-penagih dadah ini boleh di manfaatkan kepada program-programlain yang lebih berfaedah bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat ramai, membina rumah-rumah kos rendah umpamanya.

 


Hakcipta terpelihara  © Tahun 1998 - 2003
MAP Training and Consultancy Sdn. Bhd.
172 A & B Jalan Gopeng, 31350 Ipoh
Perak Darul Ridzuan, MALAYSIA
Tel:  05 - 3134622, 3136601
Fax : 05 - 3133409
e-mel : webmaster@maptraining.com.my